Fallskydd

För dig som arbetar på hög höjd.

Förkunskap:

Inga

Dokumentation:

Genomförd utbildning ger certifikat.

Kursbeskrivning:

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på hög höjd eller ställningsbyggare upp till 9m, samt arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marknivå.