Allmänna villkor

Avbokningsvillkor
Vid avbokning av en eller flera platser skall detta göras senast 7 dagar innan kursens start. Infinner sig inte anmäld deltagare vid kursens start debiteras 50% av kursavgiften. Undantag kan göras t.ex. vid akut sjukdom.

Inställd utbildning
Prevex förbehåller sig rätten att 5 arbetsdagar innan kursens start ställa in eller senarelägga kursen om deltagarantalet blir för lågt. Skulle instruktören akut insjukna och en behörig ersättare inte finns att tillgå kommer kursen att senareläggas.

Pris
I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, fika, lunch ( vid heldag) och lokaler. Moms tilkommer. Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.